ביום 5.3.18, עבר בקריאה שנייה ושלישית בכנסת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018. החוק נועד לספק לכלכלה הישראלית חקיקה מודרנית וכוללת בכל הקשור לתחום חדלות הפירעון מאחר ועד היום נעזרנו בחוקים ישנים ומפוזרים. מלבד זאת, החוק נועד לתת כלים לשיקום חדלי הפירעון, לערוך צדק חלוקתי בחלוקת הדיבדנדים בין הנושים, ולייעל ההליך מבחינה דיונית ופרוצדוראלית. השינוי המהותי בחוק הוא ביטול הנשייה בדין קדימה למעט החריגים שנקבעו, ונגיסה ב-25% מהנשייה המובטחת לטובת כלל הנושים. החוק עתיד להיכנס לתוקף לאחר 18 חודשים מיום פרסומו

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.