הערוץ הראשון ערוץ 10 מסחר בפורקס עורך הדין ניירות ערך הוצאה לפועל חוב בורסת היהלומים משרד עורכי דין אלדר פרץ ושות' חשבון בנק ערבות הוצאה לפועל הונאת פונזי

קץ הסוררות

בכתבה קודמת בסדרה דיברנו על שוק הפורקס המהווה "גן עדן לרמאים" ויוצר סוג של מלכודת דבש. גופים רבים מציעים הצעות מפתות על עשיית אלפי שקלים בדקות ספורות וכל זאת תוך כדי ישיבה על הכורסה ממש מסלון ביתינו.
לא עוד! מדינת ישראל קרובה להצטרף למדינות המערב בכל הנוגע לפיקוח על זירות מסחר אלו.
ביום 3 באוגוסט 2014 ולאחר שנים של ניסיונות לרגלוציה, אישרה ועדת הכספים של הכנסת, בראשות ח"כ ניסן סלומינסקי, את תקנות ניירות ערך ( זירת המסחר לחשבונו העצמי ), התשע"ד-2014 (להלן: "התקנות"), המשלימות את תיקון 42 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "החוק"), אשר אושר בכנסת בשנת 2010.
להזכריכם, זירת המסחר היא פלטפורמת מסחר אינטרנטית המאפשרת לציבור המשקיעים לפעול במכשירים פיננסים שונים מול מפעילי השירות. לרוב, מדובר במכשירים מסוג סחורות או נגזרי מט"ח ואותם מפעילים כלל לא מבצעים את הפעולות אלא המסחר מבוצע, הלכה למעשה אל מול זירת המסחר, זאת בעיקר מאחר ומדובר בהיקפי מסחר נמוכים. זירות מסחר אלה אינן מתבססות על מחזורי מסחר גדולים אלא על היקפים קטנים אשר לא יעוררו לרוב עילה לתביעה או לא ישתלמו כלכלית בניהולה של תביעה כלפיהם.
ה"יתרון" אותו מוכרות זירות מסחר לקהל המשקיעים בכך שבסכומי כסף קטנים, באמצעות מינוף גבוה ניתן להשקיע בעסקאות גדולות ובכך לגרוף אלפי דולרים בפרק זמן קצר ולעיתים אף בחמש דקות בלבד.
כך למשל, אני יכול לשים 1,000 דולר ובפועל אני מצוי בהשקעה של 100,000 דולר. עם כן, המינוף  הינו למעשה יחס החשיפה בין הבטוחה ששם הלקוח לבין ההשקעה שלו. כסף זה מהווה אחוז אחד מכלל הפעילות וכך תזוזה של 1% להפסד מהווה אובדן של הכסף כולו. ככל שהמינוף גבוה יותר הסיכון של הלקוח גבוה יותר.
התקנות עוסקות במכלול של נושאים שעיקרן מתן הגנה לציבור המשקיעים וירידה משמעותית בהיקפי התביעות המנוהלות בתחום זה. כחלק מהרגולציה העתידה להיכנס לתוקפה באופן פעיל בעוד כששה חודשים, הינה הפחתה משמעותית של זירות המסחר הפעילות זאת בשל דרישת הסף לקיומו של רישיון בתחום.
בשנים האחרונות הציבור בישראל נחשף לפרסום ושיווק אגרסיבי מצד זירת המסחר, ומשכך חלק מהרגלוציה העתידה להיכנס הינה כל נושא הפיקוח על הפרסום.
עד לכניסתן של התקנות בתוקף והפיקוח על תחומי הזירה השונים, רצוי שכל אחד ייפקח בעצמו על השקעותיו וייבחן היטב לאיזה סוג של הרפתקאה הוא מוכן להירתם. יצירת הרגלוציה "תקל" אף על בתי משפט המנהלים תיקים אלה, אשר תפסיק להטיל אצבע מאשימה על המשקיע  וככל הנראה תיצור דילול משמעותי בהיקף המשקיעים בזירת המסחר.
רשות הניירות ערך החליטה לשים סוף ל"הצעות המפתות" , ואולי זה ימגר את תופעת פתיחת חדרי המסחר השונים כפיטריות אחרי הגשם, אך בתי ההשקעות השונים אינם יודעים שובע וכבר יצרו "מלכודות חדשות" של אלגוריתימים ונוסחאות מתמטיות שונות, יצירת תעודות סיכון ומסחר במטבעות וירטואלים, אשר לעת עתה לא מפוקחים וללא רגולציה.

*אין באמור לעיל להוות משום ייעוץ ו/או המלצה.  המאמר הוא לידיעה בלבד

Eldar Perez

 

עו"ד אלדר פרץ בעל משרד עורכי דין אלדר פרץ ושות' העוסק בתביעות פיננסיות. 08-9583444