the marker

האם אפשר לנהל עסק עצמאי במהלך פשיטת רגל ?

קשיים כלכליים

חשוב להבחין בין פשיטת רגל לבין הליך של פירוק חברה. בניגוד לדעה הרווחת, פשיטת רגל הינו הליך חדלות פרעון של אדם פרטי. ואילו פירוק הינו הליך של תאגידים בלבד (חברות, עמותות ואגודות שיתופיות). 

בדרך כלל אדם בעל עסק, בין אם מדובר בבעל מניות בחברה או בעוסק מורשה, מגיע לאי יכולת לעמוד בחובותיו בשל התנהלות כלכלית כושלת בעסק המפרנס אותו, או כך לפחות הוא נתפס בעיני כונס הנכסים. מכאן נובע הקושי להמשיך ולנהל עסק או לחילופין לפתוח עסק במהלך הליך פשיטת הרגל.

להיות עצמאי כפושט רגל?!

ההשלכות המיידיות על עסק  בפשיטת רגל הן קשות. בין אם מדובר בחברה או בעוסק מורשה, הוא הופך ללא פעיל באופן מידי. כמו כן, אסור לאדם המגיש בקשה לפשיטת רגל להיות בעל מניות בחברה. יחד עם זאת, לא מדובר בגזרה סופית וניתן במצבים מסוימים לקבל אישור מיוחד מבית המשפט לניהול עוסק מורשה.

אמנם ההעדפה של כונס הנכסים היא כי פושט רגל יעבוד כשכיר ויכניס משכורת קבועה ובטוחה, על מנת שיכסה חלק מחובותיו. אולם חלק לא מבוטל מפושטי הרגל, בשל גילם, הכשרתם, ושלל סיבות נוספות אינם יכולים לעבוד כשכירים. חשוב לזכור כי מטרת ההליך אינה לרמוס את החייב ולפגוע בכבודו, אלא לסייע לו להיחלץ מחובותיו, תוך שמירה על זכויותיהם של הנושים. לכן, כאשר חייב מבקש להגדיל את הכנסתו או לייצור הכנסה על-ידי ניהול עסק עצמאי, יכול להיחשב הדבר כצעד מבורך להפטר המיוחל. 

ניהול עסק עצמאי 

במידה ובית המשפט יתרשם, במקרים מסוימים, כי פושט הרגל נקלע לקשיים כלכליים בתום לב ובשל גורמים שאינם נוגעים להתנהלות כלכלית כושלת שלו, הוא יאפשר לו לנהל עסק עצמאי. חשוב להדגיש, ניהול עסק תחת מטריית כונס הנכסים יהיה שונה מניהול עסק רגיל. בעל עסק עצמאי אשר נמצא בתהליך של פשיטת רגל, כפוף למסירת דין וחשבון למנהל המיוחד ולבית משפט ולכן, יהיה נתון למגבלות מסוימות. הדבר החשוב ביותר בעבור בית המשפט הוא כי העסק יניב רווחים, דבר אשר ייטיב הן עם החייב והן עם הנושים. כמובן שהיתרון הבולט בניהול עסק עצמאי במהלך פשיטת רגל היא שביום קבלת ההפטר יהיה לחייב עסק פעיל. 

* אין באמור לעיל להוות משום ייעוץ ו/או המלצה. המאמר הוא לידיעה בלבד

Eldar Perez

 

עו"ד אלדר פרץ בעל משרד עורכי דין אלדר פרץ ושות' העוסק בתביעות פיננסיות. 08-9583444