הערוץ הראשון ערוץ 10 מסחר בפורקס עורך הדין ניירות ערך הוצאה לפועל חוב בורסת היהלומים משרד עורכי דין אלדר פרץ ושות' חשבון בנק ערבות הוצאה לפועל הונאת פונזי

חוב של מיליון וארבע מאות אלף הופחת לארבעים אלף בלבד!

עולה חדש שהגיע לארץ ראה מודעה בעיתון שבה מציעים לקבל 400 ₪ בעבור חתימה על ערבות בנקאית. לאחר שיזם פנייה למפרסם המודעה, הגיע לבנק וחתם על מסמכי הערבות.

לאחר שנים, וכשבעל חוב עיקרי נעלם, מצא עצמו אותו לקוח עם חוב לבנק בסכום העולה על מיליון וארבע מאות אלף ₪, להם התחייב כערב. משנמנע לשלם, הטיל הבנק עיקולים על חשבונותיו, משכורתו וביתו.
הלקוח פנה למשרדינו.

לאחר מלחמה עיקשת על מסמכים הצליח המשרד להוכיח כי הנתבע אינו שולט בשפה העברית וקל וחומר בתחילת הפרשה כשרק הגיע ארצה והשפה העברית לא הייתה שגורה בפיו, ושהוחתם על המסמכים בצורה פזיזה ושאינה מובנת.

בסופו של יום, נתבקש הלקוח לשלם סכום של 40,000 ₪ בלבד וזאת בגין כל הפרשה ולסילוקו הסופי של החוב.

Eldar Perez

עו"ד אלדר פרץ בעל משרד עורכי דין אלדר פרץ ושות' העוסק בתביעות פיננסיות. 08-9583444